Yvonne Maas, Fractievoorzitter

Ik ben in 1970 in West-Friesland (NH) geboren maar in 1990 verhuisd naar Geersdijk. Inmiddels heb ik 2 volwassen zonen en ben ik nog steeds goed actief in het verenigingsleven van dit dorp.

Al vanaf 1991 ben ik werkzaam bij het huidige NIOZ als onderzoeksmedewerker in de wetenschap van de deltasystemen. Naast mijn werk op het laboratorium behartig ik daar de belangen van het personeel als lid van de ondernemingsraad.

Lees meer…

In maart 2014 ben ik gekozen om plaats te nemen in de gemeenteraad van Noord-Beveland voor Noord-Bevelands Belang. In 2015, na de dood van Arie-Kees Oudshoorn heb ik het stokje overgenomen om als fractievoorzitter van NBB positief de belangen van onze burgers goed te behartigen in de raad.

De periode van 2014-2018 heeft mij gesterkt in het besef dat NBB een partij is die midden tussen de bevolking staat, weet wat er leeft en binnen de Gemeenteraad serieus genomen wordt. Daarom ging ik in 2018 graag als lijsttrekker de verkiezingen in met NBB.

Na deze verkiezingen heeft NBB als grootste partij plaats genomen in de coalitie waarbij ik fractievoorzitter ben gebleven. We leveren een wethouder en zitten met 4 raadsleden in de raad.

Coalitie voeren is heel wat anders dan oppositie voeren maar ik ben er van overtuigd dat we als NBB onze stempel weten te drukken in deze regeerperiode. We zijn toekomstgericht bezig, staan open voor nieuwe ontwikkelingen en denken reëel.

Het is nu aan ons om in deze periode een zaadje te planten en deze verder uit te laten groeien tot een mooie zelfstandig bloeiende bloem waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Ellen van der Klooster-Dobbelaar, Raadslid

Ik woon al heel mijn leven in Wissenkerke en werk daar ook.

Ik doe mee aan de verkiezingen omdat ik vind dat het belangrijk is dat er volksvertegenwoordigers in de raad zitten die uit diverse lagen uit de bevolking komen. Ondernemers, werknemers, ouderen, jongeren, hoog opgeleiden en minder hoog opgeleiden. Allemaal bevlogen mensen die zich in willen zetten voor Noord-Beveland, net als ik.

Lees meer…

Ik wil er samen met de NBB voor gaan.

NBB staat dicht bij de bevolking, luistert naar de bewoners en zet zich in om de voorzieningen op Noord-Beveland minimaal op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden of aan te passen. NBB staat open voor nieuwe ideeën en is constant op zoek naar mogelijkheden. Denkt in oplossingen en zoekt de bevolking steeds op om samen met deze bevolking Noord-Beveland leefbaar te houden.

Het zou heel mooi zijn dat betaalbare (huur)woningen gebouwd worden voor zowel jongeren, gezinnen en ouderen. Dat het openbaar vervoer nog uitgebreid kan worden en dat het mogelijk blijft dat de kinderen op Noord-Beveland naar school en de in opvang kunnen. Het is fijn dat iedereen zijn eerste levensbehoefte op het eiland kan kopen.

Ondernemers moeten dus vrij zijn om op zondag hun bedrijf open te stellen en innovatieve ondernemers moeten gestimuleerd worden.

Al jaren heb ik de wens voor een hospice op Noord-Beveland. Samen met NBB wil ik mij hier hard voor maken de komende periode.

Koen van der Klooster, Raadslid

Ik ben Koen van der Klooster. 23 jaar en geboren en getogen in Wissenkerke. Ik ben werkzaam bij Kloosterboer in Vlissingen als scheepsplanner.

Door middel van de cursus politiek actief heb ik mezelf verder verdiept in de plaatselijke politiek. Ik heb mezelf aangesloten bij Noord-Bevelands Belang omdat zij staan voor een levendig Noord-Beveland voor zowel jong als oud. En voor mij een van de belangrijkste punten: een zelfstandig Noord-Beveland.

Lees meer…

Ik hoop voor de jongeren van Noord-Beveland de drempel tot de politiek te verlagen, zodat ook zij hun stem kunnen laten horen over de onderwerpen die hen bezighouden op ons eiland. Zij zijn tenslotte de toekomst van onze gemeente.
Waar ik me de komende tijd voor ga inzetten zijn: betaalbare woningen voor starters; de bereikbaarheid van ons eiland met openbaar vervoer; voldoende en goed basisonderwijs en uiteraard voldoende en goede voorzieningen in de dorpskernen, zodat de gemeente Noord-Beveland aantrekkelijk blijft voor jong en oud.

Marcel Verwei, Raadslid

Mijn naam is Marcel Verwei, geboren en getogen in Kortgene. Na een uitstap buiten de provincie ben ik sinds 5 jaar weer woonachtig in Kortgene.

Na een aantal bijeenkomsten bezocht te hebben van Noord-Bevelands Belang heb ik me aangesloten bij deze lokale politieke partij. Wat mij vooral aanspreekt is dat het NBB middenin de eilandelijke samenleving staat. We bieden een luisterend oor aan onze inwoners en ondernemers en laten hun mening serieus meewegen in de te nemen besluitvorming.

Lees meer…

Gezien de vergrijzende samenleving vind ik het belangrijk dat er voldoende zorgfaciliteiten voor onze ouderen zijn, Tegelijkertijd moeten wij ons eiland aantrekkelijk maken voor jongeren, beter openbaar vervoer is een must. Ondernemers enthousiast maken om zich op Noord Beveland te vestigen waardoor een groter banenaanbod zal ontstaan en de jongeren ons eiland niet hoeven te verlaten. Hiermee gaat opgedane en potentiele kennis verloren.

Er moet een goede balans zijn tussen wonen, natuur en milieu. Duurzaamheid en ontwikkeling dienen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.We staan dus voor allerlei mooie uitdagingen om in de toekomst net zo plezierig op ons Eindeloos Eiland te kunnen wonen en heel graag denk en werk ik hieraan mee.