Marcel Verwei, Fractievoorzitter

Mijn naam is Marcel Verwei, geboren en getogen in Kortgene. Na een uitstap buiten de provincie ben ik sinds 5 jaar weer woonachtig in Kortgene.

Na een aantal bijeenkomsten bezocht te hebben van Noord-Bevelands Belang heb ik me aangesloten bij deze lokale politieke partij. Wat mij vooral aanspreekt is dat het NBB middenin de eilandelijke samenleving staat. We bieden een luisterend oor aan onze inwoners en ondernemers en laten hun mening serieus meewegen in de te nemen besluitvorming.

Lees meer…

Gezien de vergrijzende samenleving vind ik het belangrijk dat er voldoende zorgfaciliteiten voor onze ouderen zijn, Tegelijkertijd moeten wij ons eiland aantrekkelijk maken voor jongeren, beter openbaar vervoer is een must. Ondernemers enthousiast maken om zich op Noord Beveland te vestigen waardoor een groter banenaanbod zal ontstaan en de jongeren ons eiland niet hoeven te verlaten. Hiermee gaat opgedane en potentiele kennis verloren.

Er moet een goede balans zijn tussen wonen, natuur en milieu. Duurzaamheid en ontwikkeling dienen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.We staan dus voor allerlei mooie uitdagingen om in de toekomst net zo plezierig op ons Eindeloos Eiland te kunnen wonen en heel graag denk en werk ik hieraan mee.

Ellen van der Klooster-Dobbelaar, Raadslid

Ik woon al heel mijn leven in Wissenkerke en werk daar ook.

Ik doe mee aan de verkiezingen omdat ik vind dat het belangrijk is dat er volksvertegenwoordigers in de raad zitten die uit diverse lagen uit de bevolking komen. Ondernemers, werknemers, ouderen, jongeren, hoog opgeleiden en minder hoog opgeleiden. Allemaal bevlogen mensen die zich in willen zetten voor Noord-Beveland, net als ik.

Lees meer…

Ik wil er samen met de NBB voor gaan.

NBB staat dicht bij de bevolking, luistert naar de bewoners en zet zich in om de voorzieningen op Noord-Beveland minimaal op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden of aan te passen. NBB staat open voor nieuwe ideeën en is constant op zoek naar mogelijkheden. Denkt in oplossingen en zoekt de bevolking steeds op om samen met deze bevolking Noord-Beveland leefbaar te houden.

Het zou heel mooi zijn dat betaalbare (huur)woningen gebouwd worden voor zowel jongeren, gezinnen en ouderen. Dat het openbaar vervoer nog uitgebreid kan worden en dat het mogelijk blijft dat de kinderen op Noord-Beveland naar school en de in opvang kunnen. Het is fijn dat iedereen zijn eerste levensbehoefte op het eiland kan kopen.

Ondernemers moeten dus vrij zijn om op zondag hun bedrijf open te stellen en innovatieve ondernemers moeten gestimuleerd worden.

Al jaren heb ik de wens voor een hospice op Noord-Beveland. Samen met NBB wil ik mij hier hard voor maken de komende periode.

Koen van der Klooster, Raadslid

Ik ben Koen van der Klooster. Geboren en getogen in Wissenkerke. Ik ben werkzaam bij Top Taste BV als container planner.

De afgelopen 4 jaar heb ik me ingezet voor eenieder op Noord-Beveland, maar toch weer toegespitst op de jongere generaties van ons Eiland. Ik ga hier de komende 4 jaar vol goede moed mee verder. Met als speerpunten betaalbaar wonen en optimale bereikbaarheid zowel fysiek als digitaal.

Ook zal ik me inzetten voor een aantal grote projecten die op ons eiland gerealiseerd gaan worden. Denk hierbij aan bebouwde kom Colijnsplaat, Sportvelden Kortgene en MFA Wissenkerke. Burgerparticipatie speelt hier een belangrijke rol bij. Ik sta daarom altijd open voor een gesprek of een vraag.

Verder zullen wij ons altijd blijven inzetten voor een Zelfstandig eiland voor iedereen. Waar men in alle plezier kan Wonen, Werken en Ontspannen.

Annelies ’t Hoen-Verschuren, Raadslid

Ik ben Annelies ’t Hoen-Verschuren en woon in Kamperland. In het dagelijks leven ben ik pedagogisch medewerker en managementondersteuner bij het Ostrea Lyceum in Goes

Ik ben in de politiek gegaan omdat ik het boeiend vind om het proces te volgen wat leidt tot besluitvorming over kleine en grotere zaken die spelen op ons eiland. Ik zie het als een persoonlijke missie de besluitvorming begrijpelijker te helpen maken voor onze inwoners, niet iedereen is immers thuis in het jargon van de politiek. Ik wil kunnen uitleggen waarom een besluit genomen is, ook als het wellicht wat minder sympathiek voelt of valt.

Lees meer…
Het is mijn ambitie om te bestendigen wat ons aller Noord-Beveland zo’n prachtig eindeloos eiland maakt, ruimte, rust en een welkom aan hen die ons eiland graag bezoeken om datzelfde gevoel en verlangen met ons te delen.

Ik draag iedereen die met passie en liefde zijn best doet voor de ander en de verzorging van het land en de natuur een warm hart toe. Mijn motto is “een glimlach en een groet kosten niets”.

Ik hoop ooit nog te verwezenlijken dat onze jeugd vaker kansen ziet na studie elders en terug keert voor werk en leven op Noord-Beveland.

Tot slot: ik ben opgegroeid op Rotterdam Heijplaat, een kleine gemeenschap letterlijk midden in de Rotterdamse haven, je mouwen opstropen en aan de slag gaan was ook bij ons thuis het devies. Dat en het multiculturele karakter van een havendorp waar destijds vele arbeiders werkzaam waren die van heinde en ver kwamen heeft me gevormd. Daar ben ik dankbaar voor, het heeft mijn blik verruimd.