NBB Nieuwsbulletin Voorjaar 2021

De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de raadsverkiezingen van 2018 NBB de kans gegeven daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. NBB zit met vier van de dertien zetels in de raad en is daarmee de grootste fractie. Samen met CDA en SGP vormt NBB de coalitie die Noord-Beveland bestuurt. Na in..

Lees verder

2e Appartementen complex op Parc Ganuenta

Op 25 februari 2021 is de overeenkomst voor de bouw van een 2e appartementen complex op Parc Ganuenta te Colijnsplaat in de Gemeenteraad behandeld. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders is om in te stemmen met en geen wensen en bedenkingen in te brengen over de te tekenen overeenkomst. NBB kan zich niet vinden in..

Lees verder

NBB Nieuwsbulletin Najaar 2020

De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de laatste raadsverkiezingen NBB de kans gegeven daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. NBB zit met vier van de dertien zetels in de raad en is daarmee de grootste fractie. Samen met CDA en SGP vormt NBB de coalitie die Noord-Beveland bestuurt. Na ruim twee..

Lees verder

Gebiedsvisie Veerse Meer

In het najaar van 2019 is de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld door alle gemeenteraden rondom het Veerse Meer. Dit was noodzakelijk omdat de huidige Gebiedsvisie uit 2003 verjaard is. De nieuwe gebiedsvisie wordt in 2 fases opgesteld waarbij de 4 gemeentes rondom het Veerse Meer en de Provincie gelijkwaardig deelnemers zijn. Er is een..

Lees verder

Noord-Bevelands Belang is trots!

Trots op elke bewoner van ons mooie eindeloze eiland die, ieder op zijn eigen manier, er in deze moeilijke periode het beste van probeert te maken. Steun elkaar en de plaatselijke ondernemer: wees loyaal, koop lokaal! Zorg goed voor jezelf Hou vol, dan gaan we, SAMEN NAAR BETER!

Ga in gesprek met onze raadsleden

Het nieuwe jaar is begonnen en we gaan weer graag voor u aan de slag, samen met de raad, het college en met u. Noord-Bevelands Belang wil graag met u in gesprek over uw vragen en ideeën maar ook over uw klachten en zorgen. Onze raadsleden komen naar de dorpshuizen in alle kernen om met..

Lees verder