Leden hebben het voor het zeggen.

Noord-Bevelands Belang is een lokale politieke partij die zich laat sturen door haar achterban. Ellen van der Klooster, Yvonne Maas, Koen van der Klooster en Marcel Verwei nemen namens de partij deel aan de Gemeenteraad op Noord-Beveland. Zij zijn niet gebonden aan landelijke politieke visies, afspraken, etc. Zij overleggen met bewoners, belanghebbenden en experts over de agendapunten van de Gemeenteraad en nemen standpunten in, in het belang van Noord-Beveland en haar bewoners.

Noord-Bevelands Belang is een democratisch georganiseerde partij en organiseert zich door middel van lidmaatschap. Leden hebben het voor het zeggen, en ieder lid heeft één stem. Wilt u ook uw stem kracht geven? Word dan lid van Noord-Bevelands Belang!

Belangrijk om te weten:
  • Leden bepalen de standpunten van de politieke partij;
  • De ledenvergadering stelt o.a. de kieslijst vast voor de verkiezingen;
  • Lidmaatschap betekent dat u onze visie onderschrijft

NBB: de lokale partij die uw belangen behartigt door zich in te zetten voor een levendig en toekomstbestendig Noord-Beveland!

Kosten lidmaatschap

Lidmaatschap in het eerste jaar kost 12,- euro.

Algemene Ledenvergadering

Leden zijn van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op 9 december 2019.

Elke dinsdagavond 19.30u voorafgaande aan de informatieve raadsvergadering zijn de leden welkom bij het steunfractieoverleg.
En verder bij elke ledenactiviteit van het NBB.