Noord-Bevelands Belang (NBB) is een onafhankelijke lokale partij.

Als lokale partij hebben we geen binding met landelijke of provinciale partijen. Dit heeft als voordeel dat we ons voor 100% kunnen richten op wat er leeft in onze gemeente. NBB is ook af van het denken in linkse en rechtse politiek. NBB wenst geen politiek te bedrijven, maar bestuurt een gemeente. Daarbij uitgaande van respect voor een ieders geloofs- of levensovertuiging.

Wie zijn we, wat zijn onze waarden en ambities, hoe willen we met de omgeving omgaan?

Om als partij serieus genomen te worden door de samenleving is het innemen van inhoudelijke standpunten over tal van relevante onderwerpen noodzakelijk.Onze kracht zal vooral moeten liggen in het verbinden van onze visie met deze inhoudelijke standpunten.

Noord-Bevelands Belang (NBB) komt voort uit een fusie tussen de
Kiesvereniging Noord-Beveland en Gemeentebelangen Noord-Beveland in 1997.