Na de verkiezingsuitslag van afgelopen maart kan NBB niets anders dan blij, verheugd en gemotiveerd zijn. We zijn trots dat we wederom het vertrouwen van een groot aantal van onze burgers hebben gekregen. Maar dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. En die gaan we uiteraard graag aan. Dit doen we samen met de andere fracties. Een eerste afgeleide van deze samenwerking is het raadspuntenakkoord wat in de maak is. Een bestuurlijke leidraad voor de komende 4 jaar waar elke fractie zijn aandeel in heeft.

De impact van Corona is nog dagelijks voelbaar. Maar er zijn nieuwe zorgen bijgekomen: de oorlog in de Oekraïne. Deze oorlog heeft naast uiteraard het menselijke leed onder andere geresulteerd in een enorme stijging van de energielasten. Lasten die niet meer voor iedereen te dragen zijn. Burgers en ondernemers die geen idee meer hebben hoe ze nu en in de toekomst de energienota moeten betalen. Als NBB onderzoeken en ondersteunen we alle mogelijke oplossingen om niemand in de kou te laten zitten. En dan is daar ook nog eens een torenhoge inflatie Dat is de tijd waar we nu in leven. Een tijd waarin het vertrouwen in de politiek laag is en de verharding in de maatschappij voelbaar is. 

Als lokale politieke partij hebben ook wij hierin een rol te vervullen door samen met de andere fracties een betrouwbaar bestuur te vormen. Te faciliteren waar nodig en mogelijk.

De conceptbegroting voor komende jaren stelt NBB uitermate tevreden. Door verantwoord financieel beleid van de afgelopen jaren hebben we vet op de spreekwoordelijke botten. Daardoor is het mogelijk de heffingen voor komend jaar niet te verhogen en kunnen we de burgers ontzien. De toeristenbelasting zal een beetje stijgen, wat NBB betreft verantwoord. De toerist geniet van ons eindeloze eiland, zorgt voor inkomen van onze ondernemers en betaald hierdoor mee aan onze voorzieningen.

NBB is al jaren een voorstander van burger-participatie en zullen dan ook blijven inzetten op elke mogelijke vorm hiervan. Worden dorpsraden, omwonenden etc. nu voldoende meegenomen in projecten die in de nabije omgeving plaats vinden? Weten wat er speelt en leeft bij onze burgers is noodzaak om tot de juiste besluitvorming te komen. Als lokale politieke partij willen wij transparant en benaderbaar zijn.

De komende raadsperiode zullen er extra woningen gebouwd moeten worden. Een evenwichtige balans tussen leeftijds- en inkomensgroepen en een gezonde mix van huur en koop. Naast de nieuwbouw zet NBB zich ook in voor de verduurzaming van bestaande woningen. Wij zijn dan ook erg blij met de ruime subsidie verordeningen die we als gemeente kunnen aanbieden.

Om huizen te kunnen blijven verduurzamen hebben we onder andere meer netcapaciteit nodig. Als gemeente zullen we een continue lobby moeten voeren om deze uit te breiden. Door het opstellen van een duurzaamheidsagenda kunnen we ook de vergroening en andere zaken die met duurzaamheid te maken hebben agenderen. Als gemeente zijn we goed op weg als we kijken naar te halen doelen voor 2030. NBB is blij met de oprichting van het klimaatfonds echter wat is de status van de uitvoeringsagenda? Een droger zomer als deze openbaart een andere uitdaging. Hoe gaan we om met het gebrek aan zoet water?

We wonen op een prachtig eiland waar veel mensen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. We staan aan het begin van een grote verandering binnen het streekvervoer. Samen met de provincie wordt er een nieuwe mobiliteitsstrategie ontwikkelt. De uitwerking ervan moet leiden tot minimaal een servicelevel van het huidige niveau en wij opteren voor een verbetering van de huidige situatie. Wij willen graag een fietsvriendelijke gemeente zijn, dat betekent dat ook het fietswerk goed en veilig moet zijn. Verbetering hiervan staat de komende jaren dan ook op de agenda.

Als gemeente moeten we ook een goede gastheer zijn voor lokale ondernemers. Meedenken en faciliteren waar mogelijk. Zij zorgen voor werkgelegenheid. De landbouw is een belangrijke bedrijfstak en staat onder druk. Onderzoek naar nieuwe vormen van landbouw en aquacultuur wordt door NBB ondersteund. 

Het sociale domein wordt ook komend jaar weer een enorme uitdaging. Zowel op ambtelijke capaciteit als op financieel vlak. Vanuit Den Haag komen er middelen, maar het is iedere circulaire weer afwachten hoeveel en of het voldoende is. De jeugd heeft de toekomst, en verdiend alle zorg die nodig is. NBB is trots op het sociale loket, deze draait mede door de eerdergenoemde uitdagingen, op volle toeren. Als lid van GR De Bevelanden blijven we de mogelijkheden onderzoeken voor betaalbare en geschikte zorg voor onze bewoners.

De scholen willen we behouden op ons eiland. Er is een nauwe samenwerking tussen de kinderopvang en de scholen. Ze zijn hard aan het werk een IKC te starten. Zo kunnen ze een nog betere doorgaande lijn bieden voor kinderen van 0-12 jaar door de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen en te stimuleren.

De komende periode staan er een aantal grote projecten op de raadsagenda. Denk hierbij aan de uitbreiding van De Roompot en de ontwikkeling van de haven in Kats. Als NBB zullen wij te goeder trouw handelen en de belangen van zoveel mogelijk bewoners van ons mooie eiland dienen.

Wij willen onze collega-fracties, het college en de ambtenaren bedanken voor de constructieve manier van samenwerken en kijken uit naar een mooi maar uitdagend 2023. Ook willen wij de steun en toeverlaat van de raad Kees Poortvliet bedanken voor de afgelopen jaren. Kees het was fijn samen werken met je.

De fractie van Noord-Bevelands Belang

Ellen van der Klooster

Annelies ’t Hoen-Verschuren

Koen van der Klooster

Marcel Verwei