Op 21 april 2023 heeft het NRC een artikel gepubliceerd onder de kop “Roompots wil is wet op Noord-Beveland”. NBB is van mening dat er met dit artikel sprake is van eenzijdige journalistiek. Er is bij de voorbereiding contact geweest tussen de auteur Camil Driessen en de fractie van NBB en in het kader van transparantie willen wij onze antwoorden op de door de heer Driessen gestelde vragen graag integraal publiceren.

Onderstaand de vragen en onze antwoorden:

-wat is het perspectief van NBB op de uitbreidingsplannen van Roompot Beach Resort en hoe verhoudt zich dit tot NBB’s standpunt dat er geen nieuwe grootschalige vakantieparken moeten komen? (ik realiseer me dat het aantal eenheden daalt, maar in oppervlakte is sprake van een wezenlijke groei. Daarbij komt dat dalende eenheden niet hetzelfde zijn als toeristen. Er worden immers nieuwe, grote vakantiewoningen gebouwd waar meer mensen in kunnen verblijven dan nu het geval is in de eenheden die verdwijnen. Netto zal dus sprake zijn van een groei van het aantal toeristen)

Als NBB zijn wij inderdaad tegen nieuwe grootschalige vakantieparken. Dit is echter geen nieuw park maar uitbreiding van een bestaand park. Op basis van de huidige RECRON-voorwaarden kan voor de jaarplaatshouders een opzegtermijn gehanteerd worden van één jaar. De gevolgen hiervan hebben we kunnen ervaren bij nabij gelegen campings. Van vele jaarplaatshouders is bekend dat zij al jaren genieten van ons mooie eiland. Zij hebben ook bijgedragen aan de lokale economie. Voor deze groep mensen vinden wij het belangrijk dat zij ook daadwerkelijk over kunnen gaan naar een nieuwe plek elders op het park. Het aantal eenheden daalt inderdaad en komen er naast 8 tot 10-persoons huizen ook accommodaties voor 2 tot 4 personen bij. Dus meer differentiatie in het aanbod van vakantiewoningen.

-kun je schetsen hoe belangrijk Roompot voor Noord-Beveland is? Hoe speelt dit mee in jullie positiebepaling mbt de uitbreiding?

De Roompot is begonnen in Kamperland. Het zwemparadijs was het eerste subtropische zwemparadijs in Nederland. En daar mogen we best een beetje trots op zijn. Veel mensen van Noord-Beveland zijn ook werkzaam bij de Roompot. NBB staat positief tegenover deze kwaliteitsverbetering. Een nieuw zwembad is heel belangrijk voor onze inwoners. Denk hierbij aan kinderfeestjes, zwemmen voor ouderen en als dagattractie. Onze inwoners profiteren van een mooi en nieuw park waar ze kunnen vertoeven, wandelen en zwemmen. De nieuwe faciliteiten dragen bij aan de leefbaarheid op ons eiland.

-in 2019 heeft Roompot het belang van de uitbreiding/renovatie benadrukt door voor de raad een bustour te organiseren. Kun je terughalen wat je uit die bustour hebt gehaald en wat je daarvan is bijgebleven? Hoe ‘slecht’ is het park er aan toe?

Tijdens deze bustour was duidelijk te zien dat de renovatie hoognodig is. De wegen vertonen scheuren, het rioolstelsel is ook aan een opknapbeurt toe. De huidige percelen zijn klein. Er stonden panden leeg. Het zwemparadijs is erg gedateerd, ook qua gebruik van energie valt hier veel te winnen met een nieuw zwembad.

-er wordt nu als een vanzelfsprekendheid gesteld dat om het park op te knappen een uitbreiding noodzakelijk is. Hoe kijk jij daar naar? Waarom kan Roompot niet gewoon geld steken in renovatie van het huidige park?

Nogmaals, een belangrijke voorwaarde van NBB is dat de jaarplaatshouders mee over kunnen. Overal in het land zie je jaarplaatsen verdwijnen, dat mag bij ons niet gebeuren! En, dan moeten ze inderdaad verplaatst worden om de oude plekken te renoveren. Verplaatsing naar een perceel met grotere plaatsen voor de jaarplaatshouders betekent automatisch uitbreiding. Het breder maken van de natuurlijke randen vraagt ook om meer ruimte. Het vormen van een krekengebied en een duinlandschap betekent eveneens uitbreiding. Wij kunnen ons dus vinden in deze uitbreiding.

Roompot is inmiddels in Amerikaanse handen (KKR) en geen Zeeuwse onderneming meer. Winst zal dus ook naar de VS vloeien. Hoe kijk je daar naar?

Noord-Beveland heeft toeristen nodig om voorzieningen als winkels en restaurants in stand te houden. Dus in zekere zin vloeit geld van Roompot naar onze gemeente en onze ondernemers. NB: Roompot is al een tijd geen Zeeuwse onderneming meer, het was hiervoor in handen van een Franse investeringsmaatschappij.