Categorie: Visie

“Actief meebesturen aan een gemeente waarin leefbaarheid hoog in het vaandel staat, de burger centraal staat en gericht naar de toekomst gekeken wordt”

Noord-Bevelands Belang vind dat Noord-Beveland een gemeente moet zijn waarin het plezierig en veilig is om te wonen, te leven, te werken en te recreëren. Voorwaarden hiervoor zijn o.a. een goed ondernemersklimaat, voldoende recreatieve, educatieve en culturele mogelijkheden. Het is een gemeente met dorpskernen met een eigen identiteit en uitstraling, waarbij het eigentijdse dorpskarakter gehandhaafd dient te blijven en het huidige voorzieningenniveau zeker in stand gehouden dient te worden.

Noord-Beveland moet staan voor: zelfstandig, eigen regie, levendigheid, toekomstgericht, voorbeeld gemeente.

Voor een leefbaar Noord-Beveland denken wij ook aan een actieve rol voor onze inwoners en verenigingen op vele gebieden.