Noord-Bevelands Belang (NBB) is een onafhankelijke lokale partij van en voor alle Noord Bevelanders, om samen het Noord-Bevelands belang in de meest brede zin van het woord optimaal te behartigen. Op eigentijdse en realistische wijze wil het Noord-Bevelands Belang een klankbord zijn voor lokaal welzijn, maatschappelijke zorg en zekerheid, gemeenschapszin en de kwaliteit van de leef..

Lees verder