De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de laatste raadsverkiezingen NBB de kans gegeven daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. NBB zit met vier van de dertien zetels in de raad en is daarmee de grootste fractie. Samen met CDA en SGP vormt NBB de coalitie die Noord-Beveland bestuurt. Na ruim twee jaar meebesturen wil NBB een kijkje geven in de bestuurlijke keuken van de gemeente.

Het Noord-Beveland Bulletin is najaar 2020 huis aan huis verspreid over heel Noord-Beveland. Mocht U het bulletin gemist hebben of nog een keer willen zien dan kunt het hier bekijken of downloaden.