Corona heeft een grote impact op ons allen. Corona is helaas nog steeds onder ons en zal voorlopig ook ons leven verder bepalen. We hebben vrijheid moeten inleveren, een ander bewustzijn moeten creëren. Leren leven met het nieuwe normaal, een 1.5 meter maatschappij.

Ik wil graag stilstaan bij een ieder die hier persoonlijk leed van ondervindt of heeft ondervonden. Degenen die ziek zijn geworden of zelfs een dierbare hebben verloren. Degenen die wakker worden met zorgen over hun bedrijf, hun personeelsleden, hun financiële situatie. Degenen die hun baan zagen verdwijnen en daardoor ook nu hun toekomst angstig tegemoetzien.

Wat zijn we trots op degenen die werkzaam zijn in de zorginstellingen, ziekenhuizen waar alles op alles wordt gezet om bewoners en patiënten bij te staan, te verzorgen. Maar vergeet ook het personeel in onze winkels, op de kinderopvang en de onderwijzers op onze scholen niet. Ieder op zijn eigen manier heeft zijn schouders eronder gezet (en nog steeds).

Onze horeca, die alle regelgeving zo goed heeft opgevolgd moest de deuren helaas weer sluiten en ook de recreatieve sector heeft een flinke klap gekregen. Laten we hen helpen waar mogelijk.

Ook wil ik op deze plek stilstaan bij onze jeugd die in plaats van een onbezorgde jeugd te beleven nu ook vrijheid moet inleveren. Online lessen moeten volgen, moeite hebben met het vinden van een stageplek, sport moeten missen en chillen met vrienden is niet meer de gewoonste zaak van de wereld.

Het gaat ons allen aan en laten we als Gemeente doen wat we kunnen. Houd je aan de maatregels, koop zoveel mogelijk lokaal, help elkaar waar nodig.

Bij deze Algemene Beschouwingen kijken we vooruit. We kijken uit naar de komende jaren!

Het vooruit kijken is al in gang gezet met het Koersdocument en de Toekomstvisie en nu gaan we aan de knoppen draaien middels de Omgevingsvisie om het allemaal gestroomlijnd te laten lopen hier op Noord-Beveland.

We willen investeren, we willen zuinig omgaan met het geld van onze burgers en we willen een goed voorzieningenniveau houden voor onze burgers en toeristen.

Maar dat betekent wel dat er keuzes gemaakt moeten worden. Gaan we de heffingen voor onze burgers verhogen, of die van de toeristen? Gaan we bezuinigen op onze budgetten voor het groen, de wegen of gaan we snijden in het Sociaal Domein?

Wat NBB betreft blijven we in ieder geval investeren. We willen onze kernen toekomstbestendig houden. Er worden nieuwe huizen gebouwd, er komen nieuwe inwoners naar Noord-Beveland toe maar we willen ook onze jeugd hier houden. Dat kan enerzijds door het aantrekken en faciliteren van nieuwe en bestaande bedrijven, om zo banen te creëren (zie o.a. Kingfish, bedrijventerrein RIP) maar ook door bijvoorbeeld het verhogen van de starterslening voor starters. Starters zien steeds vaker dat ze overboden worden. Door de starterslening te verhogen zijn er misschien meer mogelijkheden. De maximale koopsom is nu vastgesteld op 175.000 euro maar dmv een motie wil NBB deze verhogen naar 200.000 euro. Is dit mogelijk?

Snijden in het Sociaal Domein is niet zo makkelijk. Veel is wettelijk geregeld doordat in 2015 diverse taken bij de Gemeente neergelegd zijn. Door bezuinigen vanuit het Rijk wordt er minder geld uitgekeerd in het Gemeentefonds. Maar door de steeds toenemende vraag aan zorg ligt er voor de Gemeente nu de lastige taak om met minder geld onze inwoners nog steeds de nodige zorg te bieden die ze nodig hebben. Het is bijna niet meer te behappen voor onze Gemeente. Er zullen financiële keuzes gemaakt moeten worden! Keuzes waarbij voor NBB de menselijke maat voorop staat!

Samen met omliggende Gemeenten zijn er gemeenschappelijke regelingen opgesteld, o.a. op het gebied van het Sociaal domein. Dit omdat je, als kleine Gemeente, samen meer kunt bereiken dan alleen. Dat betekent echter wel dat we ervoor moeten waken dat we, door het gebruik van een inkoopbureau en deze samenwerking, onze indentiteit niet verloren gaat en we moeten onderzoeken waar onze Gemeente nog zelf aan de knoppen kan blijven draaien.

Hoe ver staat het trouwens met deze onderzoeken in het sociaal Domein, WMO en SWVO? Zijn hier al conclusies uit te trekken? Graag ziet NBB een thema-avond waar we de discussie met elkaar aan gaan.

Het toeristische seizoen heeft na een slechte start toch nog een goede zomer gehad. De meeste toeristen bleven in Nederland en hebben Noord-Beveland gelukkig ook weten te vinden zodat de vele ondernemers in onze Gemeente hier toch een graantje van mee konden pikken.

NBB is een groot voorstander van het verhogen van de toeristenbelasting want er moeten, om de toeristen te blijven trekken, immers ook diverse investeringen worden gedaan.

Een mooi voorbeeld hiervan is de kwaliteitsslag van het Banjaardgebied. Een project waar echter niet alleen de toerist van profiteert maar ook de bevolking van Noord-Beveland en omliggende eilanden. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een Banjaard visie maar is dan niet het allerbelangrijkste dat we ook een zandstrand hebben en behouden!

NBB wil daarom graag een onderzoek naar het vasthouden van het zand, m.b.v. bijvoorbeeld een strekdam of paalhoofden. Daartoe zullen we dan ook een motie indienen.

In het begrotingsvoorstel is het 2-jaar vastzetten van de toeristenbelasting gelukkig eruit want door deze afspraak uit het verleden hebben we dit jaar helaas geen mogelijkheid om aan deze knop te draaien. Dit in tegenstelling tot onze buurgemeenten die nu gaan naar 2 tot wel 2.5 euro per nacht.

Na een aantal gezamenlijke sessies over de begroting is nu besloten een voorjaarsnota in het leven te roepen. In juni kunnen we dan alsnog de toeristenbelasting vaststellen en verhogen voor 2022.

Kijkend naar de begroting voorziet NBB voor 2021 geen problemen. Het is goed dat we rekening houden met een eventuele korting (de herijking) van het Gemeentefonds. Door hier nu mee te rekenen staan we straks sterker in onze begroting.

We ontkomen helaas niet aan het verhogen van de heffingen voor riool en afval omdat deze naar kostendekkendheid gebracht moeten worden. Wat ons betreft zou een verhoging met de inflatie meer dan genoeg zijn, net als de OZB.

Maar dan zouden we nog meer moeten snijden in de taakvelden van onze Gemeente en daar gaat al flink bezuinigd worden. We geven immers met deze begroting het College een zware opdracht mee; “Zoek in de taakvelden waar bezuinigd kan worden, voer dit uit waar mogelijk maar zorg ten allen tijden dat we als Gemeente een goed voorzieningenniveau houden.”

Vanaf deze plaats bedanken wij allen in dit Gemeentehuis voor de samenwerking in het afgelopen jaar en kijken we vol goede moed uit naar 2021. Blijf gezond!

Noord-Bevelands Belang

Ellen v.d. Klooster, Marcel Verwei, Koen v.d. Klooster, Yvonne Maas