De Algemene Beschouwingen zijn achter de rug. Er is veel gezegd en besproken en we blijven vol goede moed naar de toekomst kijken. Maar er zijn een tweetal onderwerpen die wij graag nader toe willen lichten:

1. Startersregeling

NBB heeft samen met de PvdA een motie ingediend met betrekking tot de starterslening regeling op Noord-Beveland. Deze regeling helpt starters met het kopen van hun eerste huis. De criteria voor de lening zijn momenteel als volgt:

  • Het betreft het eerste koophuis
  • De aankoop waarde mag niet meer zijn dan € 175.000,-
  • Het te lenen bedrag mag niet meer zijn dan € 35.000,-
  • De maximale leeftijd van de koper is 35.

De ingediende motie heeft als doel de startersregeling nog eens goed tegen het licht te houden en de drempelwaarde van de woning te verhogen tot € 200.000,-. Verder willen wij de terugbetaalregeling nog eens goed controleren en eventueel aanpassen. Dit alles met als doel de starter zoveel mogelijk te helpen.

De overige fracties dachten gelukkig positief mee. De wethouder gaf een duidelijke uitleg waarin hij aangaf dat de lening een complexe regeling is met veel meer aspecten dan in de motie vermeld staan. Na enige discussie is besloten om de motie aan te houden. De wethouder heeft toegezegd dat de mogelijkheden onderzocht zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het toekennen van de starterslening bij nieuwbouw woningen.

Het College komt in het eerste kwartaal van 2021 met een terugkoppeling naar de raad.

Wij als NBB zijn tevreden met de toezeggingen die gedaan zijn maar ook met het raadsbrede gevoel dat we de starter op Noord-Beveland moeten faciliteren.

2. Stimuleringsregeling nieuwe gezinnen

BEN en PvdA hebben een initiatief voorstel ingediend voor een regeling voor nieuwe gezinnen met 2 of meer kinderen onder de 15 jaar die op Noord-Beveland komen wonen. De initiatiefnemers zijn van mening dat er geen jonge gezinnen meer zijn die zich vestigen in onze gemeente. Om dit te stimuleren doen zij het voorstel om deze gezinnen € 5000,- euro per jaar te schenken voor een periode van 5 jaar lang. Deze regeling zal gelden voor maximaal 20 gezinnen, dat komt neer op een totaalbedrag van € 500.000,- per 5 jaar.

NBB is absoluut voor het aantrekken en behouden van jonge gezinnen. Maar uit navraag bij de Gemeente is gebleken dat in 2020 er tot dusver al 17 gezinnen met 2 of meer kinderen zich op Noord-Beveland hebben gevestigd. Wij zijn dus van mening dat de gezinnen de weg naar Noord-Beveland sowieso wel weten te vinden. Dit initiatief voorstel zou ook alle andere inwoners van Noord-Beveland tegen de borst kunnen stuiten want wie kan er in deze tijd geen € 5000,- per jaar extra gebruiken?

Wij als NBB zien liever dat we alle voorzieningen op peil proberen te houden zodat alle burgers op Noord-Beveland hiervan profiteren.