THUIS op Noord-Beveland

Met dit motto gaat Noord-Bevelands Belang de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. Wij willen dat een ieder zich THUIS voelt op Noord-Beveland en komen met een duidelijk en helder programma naar onze burgers toe. We hebben een kandidatenlijst met kandidaten die van alle markten THUIS zijn en zien uit naar de verkiezingen en hopen weer het vertrouwen van..

Lees verder

NBB Nieuwsbulletin Voorjaar 2021

De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de raadsverkiezingen van 2018 NBB de kans gegeven daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. NBB zit met vier van de dertien zetels in de raad en is daarmee de grootste fractie. Samen met CDA en SGP vormt NBB de coalitie die Noord-Beveland bestuurt. Na in..

Lees verder

2e Appartementen complex op Parc Ganuenta

Op 25 februari 2021 is de overeenkomst voor de bouw van een 2e appartementen complex op Parc Ganuenta te Colijnsplaat in de Gemeenteraad behandeld. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders is om in te stemmen met en geen wensen en bedenkingen in te brengen over de te tekenen overeenkomst. NBB kan zich niet vinden in..

Lees verder

NBB Nieuwsbulletin Najaar 2020

De burgers van de gemeente Noord-Beveland hebben bij de laatste raadsverkiezingen NBB de kans gegeven daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. NBB zit met vier van de dertien zetels in de raad en is daarmee de grootste fractie. Samen met CDA en SGP vormt NBB de coalitie die Noord-Beveland bestuurt. Na ruim twee..

Lees verder